Če kot fizična oseba odprete plačilni račun v tujini, morate finančni upravi ta račun prijaviti v roku osmih dni od dneva odprtja. Če imate račune odprte v Republiki Sloveniji, vam jih ni treba prijaviti, ker jih Finančni urad RS dobiva…

Osebni stečaj

24. 8. 2015 0

Je nekakšen postopek, kjer fizična oseba poskuša svoje dolgove odplačati s svojim premoženjem, za del dolgov pa lahko celo doseže odpust. Osebni stečaj lahko razglasi fizična oseba ali pa samostojni podjetnik. Oseba lahko razglasi osebni stečaj, če je prezadolžena (vrednost…

Postopek izvršbe poteka tako, da se najprej vloži zahtevek za izvršbo pri, za tem pristojni, službi. Potem oni pošljejo pisni opomin, pokličejo po telefonu ali pa se s stranko pogovorijo osebno. Seveda pa se vseh teh že omenjenih poti uporabljajo…

Kaj je dohodnina?

27. 7. 2015 0

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Posledično je dohodnina dohodek državnega proračuna in v Sloveniji jo ureja Zakon o dohodnini. Na koncu leta se izdela obračun dohodnine, katero plačujemo skozi vse leto v obliki akontacije. Z dohodnino pa se…