Arbitraža je pravni postopek, ki se odvija izven sodišča. Udeleženci prepustijo odločitev arbitrom (razsodnikom), ampak se morejo vnaprej zavezati, da bodo njihovo odločitev spoštovali. V redkih primerih pa je odločitev lahko tudi nezavezujoča. Takšen postopek se najpogosteje uporablja pri reševanju trgovinskih sporov (mednarodne transakcije).

Najaktualnejši problem, katerega so skušali rešiti s pomočjo arbitraže, je spor med Slovenijo in Hrvaško, ki traja že več kot 20 let. V preteklosti sta bili obe državi v skupni republiki Jugoslaviji, ki je, po smrti Josipa Broza Tita, razpadla. Od leta 1991 naprej pa se dogajajo večni spori glede meje na morju v Piranskem zalivu. Vsaka država zagovarja svoje interese in nikakor se ne moreta medsebojno dogovoriti, zato sta odločitev prepustili arbitrom. To arbitražno sodišče je sestavljeno iz petih arbitrov, kateri bodo sprejeli odločitev, kje poteka meja med Slovenijo in Hrvaško v Piranskem zalivu. Vendar po zelo dolgih in zelo neuspešnih dogovorih, je Hrvaška konec julija enostransko odstopila od arbitražnega sporazuma. Vendar Slovenija še vedno trdi, da to ni mogoče. Prišlo je tudi do govoric, da bi slovenski arbitri poskušali vplivati na odličitev v slovensko korist, vendar to še ni potrjeno. Seveda pa bo sledilo zaslišanje vpletenih, da se pride tej stvari do dna. Kasneje pa je sam odstopil tudi hrvaškl arbiter, ker je trdil, da je arbitražno sodišče odločeno Hrvaški vzeti tisto kar ji, po njegovem, pripada. Povedal je tudi, da je ta postopek “okužen” in da ga Hrvaška ne priznava.

Po Hrvaškem odstopu je tudi zelo pereče vprašanje, financiranje postopka. Slovenija ocenjuje svoje dosedanje stroške na 5,415,355 €, a Hrvaška na 3,9 milijona €. Večina teh stroškov je šla od odvetniško ekipo in za delo sodišča. Arbitražno sodišče ponavadi izdaja račune za tekoče leto.
Veliko ljudi je mnenja, da bi moralo tako Slovenijo kot Hrvaško biti vsaj malo sram.

Kakšen zgled dajemo Evropi in Svetu? Kaj si mislijo turisti, ki smučajo v Sloveniji ali pa turisti, ki se kopajo v Dalmaciji?