Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Posledično je dohodnina dohodek državnega proračuna in v Sloveniji jo ureja Zakon o dohodnini.

Na koncu leta se izdela obračun dohodnine, katero plačujemo skozi vse leto v obliki akontacije.

Z dohodnino pa se obdavčujejo:

 • dohodek iz zaposlitve
 • dohodek iz dejavnosti
 • dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
 • dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice
 • dohodek iz kapitala
 • drugi dohodki

Najnižja dohodninska stopnja je 15%, na drugi strani pa je najvišja kar 50%. Seveda pa imamo na voljo tudi davčne olajšave, ki so:

 • splošna dohodninska olajšava
 • za vzdrževane družinske člane
 • tuja pomoč in nega
 • prostovoljno plačevanje dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • normirani stroški in plačani prispevki za socialno varnost

Sedaj pa še poglejmo, kdaj mora zavezanec samo vložiti napoved za odmero dohodnine.

Zavezanec mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine, če ni dobil informativni izračun do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, pa je v tem letu imel:

 • obdavčljive dohodke višje od splošne olajšave
 • če zavezanec izpolnjuje pogoje za priznanje študentske olajšave
 • zraven pokojnine še olajšava za vzdrževane člane

Na koncu ni nujno, da gre vsa plačana dohodnina v državni proračun, ker imate možnost, da 0,5% dohodnine namenite neprofitnim organizacijam, kot je naprimer Rdeči Križ, kakšne verske organizacije in podobno.

Objave iz iste kategorije: