Je nekakšen postopek, kjer fizična oseba poskuša svoje dolgove odplačati s svojim premoženjem, za del dolgov pa lahko celo doseže odpust. Osebni stečaj lahko razglasi fizična oseba ali pa samostojni podjetnik. Oseba lahko razglasi osebni stečaj, če je prezadolžena (vrednost premoženja je manjša od vrednosti obveznosti) ali pa če ni likvidna (že dalj časa ne plačuje svojih obveznosti).

Osebni stečaj se sproži tako, da oseba vloži vlogo na pristojno sodišče, da bi rada razglasila osebni stečaj. Priložiti pa še mora Poročilo o stanju premoženja ter izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti. Zraven tega pa mora še predložiti podatke o vseh svojih TRR-jih. Osebni stečaj se lahko sproži tudi, če je oseba brezposelna. Edini pogoj je, da mora biti oseba aktiven iskalec zaposlitve.

Prej začetek osebnega stečaja ni bil zastonj, ampak je to sedaj drugače. Na podlagi Zakona o sodnih taksah dolžni ni dolžan plačati sodne takse za začetek osebnega stečaja. V celotnem postopku dolžnika zastopa stečajni upravitelj, tako dolžnik ne more sklepati pogodb, če je samostojni podjetnik, ne more opravljati svoje dejavnosti, ne more najeti posojila in ne more se odpovedati svojim premoženjskim pravicam. V stečajno maso pa spadajo vse nepremičnine, premičnine in vso ostalo premoženje dolžnika na dan ko se je postopek začel. Iz postopka pa so izvzeti štipendija, denarna socialna pomoč in preživnina. Če pa slučajno ni dovolj vse kaj je v stečajni masi za poplačilo vseh dilgov, pa je priporočljivo, da dolžnik že na začetku zaprosi za odpsut dela dolgov. Prav tako pa morajo biti zelo pozorni tudi upniki. Če v roku treh mesecev, po začetku celotnega posotpka, ne prijavijo svoje terjatve, jih ne bodo dobili poplačane.

Objave iz iste kategorije: