Davčna blagajna je kot običajna blagajna, ki pa je nadgrajena s posebno nadzorno enoto. Takšna blagajna varno in zanesljivo beleži vsako vnešeno transakcijo, ki je nareje z gotovino in te informacije pošilja direktno v bazo podatkov o davčnih zavezancih.
Namen takšnih blagajn je ta, da se računi več ne morejo brisati iz blagajn in tako se ne more denar samo pospraviti v žep.

Davčno blagajno mora uporabljati vsaka pravna ali fizična oseba, ki prodaja blago oziroma storitev na ozemlju Slovenije in ima plačila z gotovino.
Seveda, pa tako kot vsepovsod, tudi tukaj, obstajajo izjeme. Pa si jih poglejmo:

  • podjetje, ki izpolnjuje dva izmed treh meril (število delavcev ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35 milijonov evrov in vrednost aktive ne presega 17 milijonov evrov)
  • fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnosti in niso samostojni podjetniki
  • davčni organi in državne skupnosti

Vse pa seveda skrbi, kakšen strošek bo nakup davčne blagajne.
Strošek nadzorne enote, ki se namesti na registrsko blagajno bi naj znašal okrog 400€. Za nakup prve nadzorne enote pa država Slovenija ponuja subvencijo v višini 50%, tako se bo vaš strošek znižal na samo 200€.

Nakup takšne nadzorne enote je seveda obvezen za vse razen za tiste, katere smo prej omenili. Če pa bodo državni organi ugotovili kakršnekoli kršitve, pa sledijo zelo visoke globe. Če je v prekršku samostojni podjetnik se globa giblje od 1200€ pa vse do 10000€, če se kaznuje pravna oseba, pa se višina globe giblje od 1200€ in vse do 30000€. Kaznuje pa se lahko tudi prodajalec oziroma proizvajalec davčne blagajne, če le ta ni vs kladu z vsemi predpisi (od 10000€ do 150000€).

Objave iz iste kategorije: