Načela dobrega podjetniškega partnerstva so:

  • popolna transparentnost
  • merljiva kvalitetta na osnovi sklenjene pogodbe
  • pravičen kazenski sistem
  • rast tržišča
  • stalni pretok informacij
  • spoštovanje podpisane pogodbe

V današnjem času lahko vidimo, da so kakršnakoli partnerstva zelo pomembna za nas in inaše podjetje in poslovanje. Svoj obstoj na trgu si lahko zagotovimo samo z inovativnimi idejami in medsebojnim sodelovanjem, s katerim si lahko zagotovimo trdnejšo podlago za naše poslovanje in preživetje. Vedno moramo na novo in zelo podrobno delati marketinške raziskave in zelo podrobno raziskati trg zato, da vemo, kaj naši obstoječi in potencialni kupci in dobavitelji želijo.
S podjetniškim partnerstvom si lahko tudi znižamo stroške, ki so nastali v proizvodnji, tekom poslovanja, usposabljanju zaposlenih, pri raziskavah in podobno.

Kadar imamo pred seboj besedno zvezo podjetniško partnerstvo, takoj pomislimo na še eno zelo znano besedno zvezo, kot je “več glav več ve” in tudi tukaj je tako. Najbolj vsakdanji in nam najbljižji primer partnerstva je primer Evropske unije. Pri podjetniškem partnerstvu je enako, samo da se med seboj povežejo, med seboj sorodna, podjetja in tako lažje poslujejo in se širijo na tuje trge.

Potem pa imamo še dve obliki partnerstva

  • pogodbena partnerstva (koncesijsko partnerstvo in javno naročniško partnerstvo)
  • statusna partnerstva (z ustanovitvijo pravne osebe, s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju, z nakupom deleža, z dokapitalizacijo).

Objave iz iste kategorije: