Postopek izvršbe poteka tako, da se najprej vloži zahtevek za izvršbo pri, za tem pristojni, službi. Potem oni pošljejo pisni opomin, pokličejo po telefonu ali pa se s stranko pogovorijo osebno. Seveda pa se vseh teh že omenjenih poti uporabljajo tudi sodobne kominikacijske poti. Da bi bila sodna izvršba kar najbolj učinkovita, so potrebi naslednji osnovni podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka in številka bančnega računa). Ti podatki so pomembni tako od upnika kot od dolžnikal. Potem pa je potreben še podatek o predlagani izvšbi ter številka zapadlih računov.

V vseh fazah poteka izvršbe je treba poskrbet za ustrezen in korekten pristop k vsem dolžnikom. Seveda pa je treba tudi upoštevati, če slučajno obstajajo kakšne specifične okoliščine, ker se s tem pripomore k ohranjanju dobrega poslovnega odnosa med strankama, saj s tem odnosom se ponavadi lažje pride do željenega cilja in rešitve.

Potem pa imamo še e-izvršbo, kar pomeni, da si stranka natisne obrazce za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali pa jih izpolni kar preko interneta, vendar se mora prej registrirati. Tako kar preko spleta vpiše svoje podatke, dolžnikove podatke, potem pa to sodišče tudi obravnava enako, kot da smo bili fizično tam.

Namen izvršilnega postopka je uveljavitev pravice do sodnega varstva s prisilno izvršitvijo, o katerih je bilo odločeno v sodnem postopku. Izvršilni postopek je sodno definiran kot procesno delovanje, ki naj s pomočjo državnih prisilnih sredstev vzpostavi med dolžnikom in upnikom takšno stanje, kakšno ima upnik pravico zahtevati oziroma omogoči bodočo izvršitev upnikove terjatve.

Objave iz iste kategorije: