Iskanje nove službe je zelo stresno, še posebej glede na to kako zasičen je trg dela dan danes. Morali si boste zastaviti zelo jasno cilje o tem kaj iščete in kaj si želite od novega delovnega mesta.

1. Angažiranost je eden najpomembnejših faktorjev, ki jih ljudje iščejo pri svojem delu
To je stopnja, do katere se ljudje identificirajo s svojim delom, kako pripadne se počutijo in kako cenjene, Tako ugotoviš, do katere mere, te bo delo izpopolnjevalo.

2. Raziščite vsebino posla
Vprašajte se, če je delo samo po sebi pomembno? imate možnost za osebnostno rast in razvoj? Imate na voljo zadostno količino virov, da boste lahko kos poziciji? Kakšno zadovoljstvo vam bo to delo nudilo?

3. Ugotovite s katerimi sredstvi boste lahko razpolagali
Za doseganje zahtev in spopadanjem s stesom prisotnim na delovnem mestu vam mora biti na voljo dovolj sredstev za nemoteno opravljanje dela. Če bodo zahteve delodajalca nerealistične in če se bo od vas pričakovalo več od normalnega se resno vprašajte če ste prava oseba za to delo. Prav tako razmislite o primernosti delovnega okolja, sodelavcih, tehnologiji, ki vam bo na voljo in ciljih podjetja.

4. Pomislite na kompenzacije, ki vam jih delo ponuja.
Je delo priznano in spoštovano v podjetju? Se delovni čas lahko kompenzira z opravljenim delom in časom preživetim na delu? Do kakšnih ugodnosti sem še upavičen? So pogoji za delo in zahteve realne?

5. Ali delo zadovoljuje vaše socialne potrebe?
Se boš v podjetu počutil sprejetega in zadovoljnega? Se boste razumeli s sodelavci? Se vam zaposleni zdijo srečni in prijazni?

6. Ugotovite, če se vaše vrednoste skladajo z željami podjetja
Bo delo zadovoljevalo vaša pričakovanja? Je vaš bodoči vodja nekdo, s komer se boste lahko poistovetili in ga spoštovali?

7. Razmislite o možnosti kariere na ponujenem položaju v tej organizaciji.
Vam bo delo v izziv in vam bo omogočalo osebnostno rast in razvoj?

Ko se boste odločali o primernosti dela za vas, pomislite na vse naštete možnosti in jih dobro pretehtajte.

Objave iz iste kategorije: